top of page
Rackets and Net

​Velkommen til Svaneke tennisklub - Danmarks smukkest beliggende tennisbaner...

Nyheder

  • Indkaldelse til generalforsamling den 10. februar kl.10.00 i Svanekehallen 

       Dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning for 2023
3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2023 (til godkendelse)
4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen indstiller uændret kontingent for 2024)
5. Behandling af indkomne forslag (der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Jannik Kofoed-Nørgaard, Hans Michael Kofoed-Hansen og
Klaus Nørregaard er på valg og modtager genvalg)
7. Valg af mindst 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

-----------------------------------------------------------------------

  • Man kan nu booke bane med 3 personer

  • You can now book court and add 3 persons

  • Har du problemer med at anvende appen Klubmodul på mobil, tablet eller Ipad, så læs denne vejledning:

       Hjælp til banebooking via Klubmodul

  • If you have problems using the Klubmodul app on your mobile, tablet or Ipad, please read this guide:

       Help for booking via Klubmodul

Nyt online-banebooking og kontingentsystem

Så er vi klar med vores nye online-banebooking og kontingentsystem. Alle, der ønsker at være medlem, skal oprette en profil og betale kontingent via modulet. Det gamle reservationssystem er derfor ikke længere i brug. 

Opret profil og betal kontingent 

Banebooking

Guest booking, please use the link below to create a profile, book and pay

Create profile, book and pay 

    

opret_profil.png

Som med alle nye systemer vil der sikkert være brug for lidt hjælp i starten. I er derfor velkomne til at ringe eller sende en mail til Lars

44lars@gmail.com

20315816

bottom of page